OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Dashboard

Dashboard

Een dashboard is een visuele weergave van de belangrijkste informatie die je nodig hebt om je bedrijf

te sturen. Het geeft je in één oogopslag een overzicht van je prestaties, je doelen en je knelpunten.

Wat is een sales dashboard precies?

Een sales dashboard is specifiek gericht op het meten en verbeteren van je verkoopresultaten.

Het laat je zien hoe je presteert op verschillende gebieden, zoals leads, omzet, klanttevredenheid, conversieratio’s en meer. Een sales dashboard helpt je om je sales processen te optimaliseren.

Waarom is het juiste sales dashboard belangrijk?

Met het juiste sales dashboard kun je:

  • Je resultaten visualiseren en bewaken
  • Je activiteiten analyseren en vaststellen waar je kansen en verbeterpunten liggen
  • Gerichte acties ondernemen als de resultaten achterblijven en bijsturing nodig is

Wat zijn de risico’s van het niet hebben van een sales dashboard?

Dit betekent dat je blind vaart op je sales activiteiten en resultaten. Je mist dan belangrijke informatie

en signalen die je kunnen helpen om je sales te verbeteren. Je zal tijd, geld en middelen verspillen aan ineffectieve of inefficiënte activiteiten. Je kunt klanten en omzet verliezen aan je concurrenten. Het kan je demotiveren, frustreren en het kan je reputatie en imago beschadigen.

Hoe maak je je sales dashboard?

Om je sales dashboard te maken, moet je eerst vanuit je missie en je visie, je strategie bepalen.

Vervolgens neem je de volgende stappen:

  • Je bepaalt je kritische succesfactoren (KSF)

Dit zijn essentiële activiteiten voor jouw succes op langere termijn en de randvoorwaarden voor jouw bedrijf. Denk aan activiteiten als het beheren van agenda, verbeteren klantgerichtheid of verhogen omzet.

  • Je bepaalt je doelstellingen

Een doelstelling is middel om een KSF concreter te maken en wordt vervolgens SMART uitgewerkt. Denk aan een doelstelling als “uitbreiden van het klantenbestand van 500 naar 560”.

  • Je bepaalt je kritische prestatie-indicatoren (KPI)

Een doelstelling heeft KPI’s nodig om meetbaar te worden, de M van SMART is de relatie naar KPI.

De KPI’s vormen je daadwerkelijke dashboard en moeten dus scherp gedefinieerd worden.

B.v. groei omzet, groei aantal klanten, winstpercentage, aantal dagen tot klachtafhandeling.

  • Je bepaalt je acties

Wat moet je doen als mijn dashboard iets signaleert?

Waak voor te veel signalen, dit kan je proces verstoren door onnodige onderbrekingen en acties.

Waak voor te weinig signalen, het kan zijn dat je doelstellingen of metingen niet scherp genoeg zijn.

Gebruik alleen de data en indicatoren die belangrijk zijn voor je sales beslissingen en acties.

Dashboard

Conclusie

Een sales dashboard is een krachtig hulpmiddel om je sales te verbeteren. Het moet eenvoudig, overzichtelijk, visueel, actueel, betrouwbaar, relevant en nuttig zijn.

Met een goed sales dashboard kun je je sales prestaties verhogen, je sales doelen bereiken en je bedrijf laten groeien.

DE SALESPUZZEL®

Lees hier meer over DE SALESPUZZEL®. Jouw puzzel naar een succesvolle onderneming.

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?