OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Subsidie

Subsidie aanvragen

Bij Leeflang Virtual Sports heb je de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via het Nationaal Sportakkoord, elke gemeente doet hier aan mee. Dit initiatief, opgezet door de Nederlandse overheid in samenwerking met diverse partijen, heeft als doel sporten en bewegen te stimuleren en te bevorderen in Nederland. Als onderdeel van dit akkoord worden subsidies beschikbaar gesteld om sportclubs te ondersteunen bij diverse initiatieven en projecten.

Via Leeflang Virtual Sports kun je financiële ondersteuning aanvragen voor uiteenlopende doeleinden die aansluiten bij de doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord. Denk hierbij aan investeringen in sportvoorzieningen, het stimuleren van sportparticipatie onder specifieke doelgroepen, het opzetten van sportactiviteiten op scholen, het bevorderen van samenwerking tussen lokale sportorganisaties, en meer.

Door gebruik te maken van deze subsidie mogelijkheden, krijgen sportclubs en sportscholen de kans om hun activiteiten uit te breiden, hun sportaanbod te diversifiëren, en meer mensen te betrekken bij het sporten en bewegen. Dit draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van individuen, maar ook aan de sociale cohesie binnen de gemeenschap en de ontwikkeling van talent op sportief gebied.

Kortom, Leeflang Virtual Sports biedt sportclubs en sportscholen de kans om financiële ondersteuning te verkrijgen via het Nationaal Sportakkoord, waardoor zij in staat zijn om meer te kunnen richten op innovatie van sport, waardoor ze doelen kunnen realiseren en een positieve impact hebben.

Flying Petrels

Neem als voorbeeld de Flying Petrels, een toonaangevende honkbalvereniging uit Purmerend. Flying Petrels heeft met succes een subsidieaanvraag ingediend bij Gemeente Purmerend met advies en ondersteuning  van Leeflang Virtual Sports. Als voorloper in de wereld van honkbal- en softbaltrainingen, hebben de Flying Petrels besloten om VR te omarmen en virtual reality te integreren in hun trainingsprogramma’s.

Met een vastberadenheid om deze stap tot een succes te maken, geloven de Flying Petrels sterk in de game-changing mogelijkheden van virtual reality voor hun vereniging. Door de steun van de gemeente Purmerend hebben ze de middelen gekregen om dit project te realiseren en streven ze ernaar om een voorsprong te behouden in de competitie.

Flying Petrels logo

Resultaten van de pilot

Uit de resultaten van de pilot met honk- en softbalvereniging Flying Petrels is gebleken na 100 leden 3 maanden te laten trainen met VR:

– De Honkbal U12 is de beste aanvallende ploeg van seizoen 2023 met 200 runs voor geworden!

– Honkbal U15 heeft in 2022 geen wedstrijd gewonnen en werd 2023 tweede van de competitie.

– Het slaggemiddelde van de Softbal U21 ging in 2022 van 0.186 naar in 2023 0.295.

– Het softbalteam dames 1 en 2 zijn kampioen in 2 klasses geworden en een na beste aanvallende ploeg met 191 en 134 punten gescoord.

Naast honkbal is dit mogelijk voor elke sport en ook ons concept GameActive!

Resultaten Heren 1

Flying Petrels resultaten virtual sports

Fases subsidie aanvraag

In de eerste fase gaat de sportclub nadenken over wat Leeflang Virtual Sports voor hen kan betekenen. Dit omvat het identificeren van specifieke behoeften en doelstellingen van de vereniging, zoals de innovatie van de sport.  De club kan informatie verzamelen over de beschikbare subsidieprogramma’s en hoe deze aansluiten bij hun eigen plannen en ambities.

In deze fase dient de sportclub een formele aanvraag in bij Leeflang VS voor subsidieondersteuning (dit kan via onderstaand contactformulier). Leeflang VS zal de aanvraag beoordelen en analyseren of het voorgestelde project haalbaar en passend is binnen de kaders van het Nationaal Sportakkoord. Hierbij kan Leeflang VS ook een inschatting maken van de kosten en de financiële haalbaarheid van het project. Na deze evaluatie zal Leeflang VS de bevindingen terugkoppelen naar de sportclub.

Als de aanvraag bij Leeflang VS positief is beoordeeld, zal Leeflang VS de sportclub begeleiden bij het indienen van een officiële aanvraag bij de gemeente in het kader van het Nationaal Sportakkoord. Dit omvat het verstrekken van de benodigde documentatie en het ondersteunen van de club bij het opstellen van een overtuigende aanvraag. Leeflang VS kan ook contact onderhouden met de gemeente om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed wordt ontvangen en behandeld.

In deze laatste fase zal Leeflang VS de afhandeling van de subsidieaanvraag coördineren en de sportclub op de hoogte houden van de voortgang. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zal Leeflang VS samen met de sportclub de verdere stappen bespreken met betrekking tot de uitvoering van het project en de financiële afhandeling. Bij eventuele afwijzingen zal Leeflang VS ondersteuning bieden bij het eventueel herzien of aanpassen van de aanvraag, afhankelijk van de feedback van de gemeente.

Aanmelden voor subsidieaanvraag

Adres

Cantekoogweg 5, 1442LG, Purmerend

Email

info@leeflangvs.nl

Telefoonnummer

+316 22247467

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?