OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Strategie als leidraad voor een sterk team 

Strategie als leidraad voor een sterk team 

Een team is meer dan een groep mensen die samenwerken, ze ondersteunen elkaar en hebben een gemeenschappelijk doel.  

Maar hoe creëer je zo’n team?  

Hoe zorg je ervoor dat je teamleden op één lijn zitten, gemotiveerd en effectief zijn?  

Het antwoord is: strategie. 

Wat is een strategie? 

Een strategie is een plan van aanpak om een bepaald resultaat te bereiken. Een strategie geeft richting aan je acties in relatie tot je doelen, je middelen en je uitdagingen.  

Hoe bepaal je je strategie? 

Om je strategie te bepalen, moet je eerst je kernwaarden, je missie en je visie definiëren. 

 • Je kernwaarden zijn de principes die je leiden in je werk en je beslissingen  

Ze weerspiegelen je identiteit, je cultuur en je normen.  

 • Je missie is je bestaansreden 

Je missie beschrijft je toegevoegde waarde, je onderscheidend vermogen en je impact.  

 • Je visie is je toekomstbeeld  

Het is de ambitie die je nastreeft en de verandering die je wilt teweegbrengen.  

Je kernwaarden, je missie en je visie vormen samen het fundament van je strategie.  

Op basis van dit fundament kun je een strategiekeuze maken uit bijvoorbeeld klantloyaliteit, operationele perfectie en product marktleider. 

Hoe maakt een strategie je team sterker? 

 • Een strategie zorgt voor alignement  

Het zorgt ervoor dat alle teamleden dezelfde doelen nastreven en voorkomt verwarring. 

 • Een strategie zorgt voor betrokkenheid 

Het stimuleert het eigenaarschap van alle teamleden, het persoonlijke commitment. 

 • Een strategie zorgt voor effectiviteit  

Het zorgt ervoor dat alle teamleden de juiste dingen doen. 

 • Een strategie zorgt voor groei  

Het zorgt ervoor dat alle teamleden zich blijven ontwikkelen, leren en verbeteren.  

Hoe houd je rekening met verschillende persoonlijkheden bij het bepalen van een strategie? 

Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende persoonlijkheden, voorkeuren en stijlen. Dit kan een bron van kracht zijn, maar ook een bron van spanning.  

Hoe zorg je ervoor dat je strategie rekening houdt met de diversiteit in je team?  

 • Identificeer de persoonlijkheid van jezelf en je teamleden  
 • Begrijp de sterke punten, de valkuilen en de behoeften van elke persoonlijkheid  
 • Communiceer naar de teamleden op een manier die aansluit bij hun persoonlijkheid  
 • Betrek alle teamleden bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van je strategie  

Geef je teamleden, in je strategie, de rol die past bij de kleur van hun persoonlijkheid: 

 • Rood 

Geef ze een duidelijke rol, een uitdagend doel en een mate van autonomie. Vraag naar hun mening, hun ideeën en hun oplossingen. Geef ze feedback, erkenning en beloning. 

 • Geel 

Geef ze een leuke rol, een creatief doel en een mate van interactie. Vraag naar hun gevoelens en hun verwachtingen. Geef ze complimenten, waardering en motivatie. 

 • Groen 

Geef ze een ondersteunende rol, een haalbaar doel en een mate van samenwerking.  

Vraag naar hun zorgen, hun wensen en hun bijdragen. Geef ze steun, respect en loyaliteit. 

 • Blauw 

Geef ze een deskundige rol, een nauwkeurig doel en een mate van analyse. Vraag naar hun feiten, hun argumenten en hun bewijzen. Geef ze informatie, instructie en correctie. 

Wat zijn de risico’s als je geen strategie hebt voor je team? 

Een strategie is geen luxe, maar een noodzaak. Zonder strategie loop je het risico om je team te verzwakken, je klanten te verliezen en je bedrijf te schaden.  

Hier zijn de gevolgen van het ontbreken van een strategie: 

 • Je team raakt gedesoriënteerd  
 • Je team wordt inefficiënt 
 • Je team raakt gefrustreerd  
 • Je teamleden haken af 
 • Je klanten haken af 

De kettingreactie verloopt dan als volgt 

 • Onduidelijkheid in het team over “de juiste dingen doen”, wat leidt tot desoriëntatie 
 • Desoriëntatie leidt tot verspilling van tijd, geld en energie, dus inefficiëntie 
 • Inefficiëntie leidt tot miscommunicatie en verwijten, dus frustratie  
 • Frustratie leidt tot verminderde betrokkenheid en mentaal afhaken van de teamleden 
 • Je klanten zijn gevoelig voor gebrek aan betrokkenheid in de serviceverlening  
 • Ze raken teleurgesteld, geïrriteerd of boos en gaan op zoek naar alternatieven 

Het is een team dat je niet wilt hebben. 

Conclusie 

Een strategie is een noodzaak.  

Heb jij geen strategie en zijn de risico’s voor jouw team al (deels) werkelijkheid geworden? 

Neem dan contact met ons op.  

We helpen je graag verder. 

WWW.LEEFLANGVS.NL/SALES