OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Sectoren met hoogste percentage medewerkers met burn-out

Sectoren met hoogste percentage medewerkers met burn-out

Burn-out

De sectoren waar de meeste werkdruk wordt ervaren zijn:

 • Onderwijs
 • Horeca
 • Industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • Vervoer en communicatie

Onderwijs

Het onderwijs is een sector waar veel mensen met passie en toewijding werken. Maar het is ook een sector waar de werkdruk hoog is en de burn-out klachten vaak voorkomen. Dit is het hoogste percentage van alle sectoren. De werkzaamheden in het onderwijs zijn uitdagend, maar ook stressvol. Leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers hebben te maken met:

 • Veel taken

Lesgeven, toetsen maken en nakijken, leerlingen begeleiden, oudergesprekken voeren, vergaderen, administratie bijhouden en nascholing volgen.

 • Hoge verwachtingen

Van zichzelf, de leerlingen, de ouders, de leidinggevenden en van de overheid.

 • Emotionele belasting

Leerlingen met verschillende achtergronden, behoeften, problemen en gedrag.

 • Weinig autonomie

Strakke roosters, vastgestelde lesmethoden, opgelegde doelen en de beperkte middelen.

 • Ongewenste omgangsvormen

Pesten, agressie, intimidatie of discriminatie, van leerlingen, ouders of collega’s.

Een burn-out in het onderwijs heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken medewerker, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerprestaties en de werksfeer.

In 2022 had 29% van de werknemers in het onderwijs burn-out symptomen (TNO).

Horeca

De horeca is een sector waar veel mensen met passie en gastvrijheid werken. Maar het is ook een sector waar de werkdruk hoog is en de burn-out klachten vaak voorkomen.

De werkzaamheden in de horeca zijn divers en afwisselend, maar ook zwaar en eentonig. Werknemers in de horeca, zoals koks, kelners, barpersoneel, hotelmedewerkers of cateringmedewerkers, hebben te maken met:

 • Hoge tijdsdruk

Strakke deadlines, snelle levering, hoge frequentie of lange duur van de werkzaamheden. Er is sprake van haasten, multitasken, improviseren of wachten en weinig rust of pauze.

 • Lichamelijke belasting

Staan, lopen, tillen, bukken of draaien met als gevolg diverse lichamelijke klachten.

 • Klantcontact

Omgang met gasten, klanten, bezoekers of deelnemers, die soms ontevreden, ongeduldig, onredelijk of agressief kunnen zijn. Ze moeten vaak vriendelijk, beleefd, attent of flexibel zijn, met veel emotie of spanning.

 • Onregelmatige of lange werktijden

Werken in ploegendiensten, nachtdiensten, weekenddiensten of overuren. Dit kan leiden tot problemen met slaap of bioritme, verminderde sociale contacten of gezinsproblemen.

Een burn-out in de horeca heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken medewerker, maar ook voor de gasttevredenheid, de kwaliteit, de hygiëne en de werksfeer.

In 2022 had 22% van de werknemers in de horeca burn-out symptomen (TNO).

Industrie

De industrie is een sector waar veel mensen met vakmanschap en trots werken. Maar het is ook een sector waar de lichamelijke belasting hoog is en burn-out klachten vaak voorkomen.

De werkzaamheden in de industrie zijn divers en afwisselend, maar ook zwaar en eentonig. Werknemers in deze industrie hebben te maken met:

 • Zware lichamelijke belasting

Door het bedienen van machines, het maken of controleren van producten, het verplaatsen of sorteren van materialen, het plegen van onderhoud of het oplossen van storingen. Dit kan leiden tot een veelvoud van lichamelijke klachten.

 • Afwijkende werktijden

Door het werken in ploegendiensten, nachtdiensten, weekenddiensten of overuren.

Dit kan leiden tot slaapproblemen, verstoring van het bioritme, verminderde sociale contacten of gezinsproblemen.

 • Weinig variatie

Door het uitvoeren van routinematige, repetitieve of eenvoudige taken. Dit kan leiden tot verveling, demotivatie, gebrek aan uitdaging of zingeving.

 • Onveilige of ongezonde werkomstandigheden

Door te werken in lawaai, hitte, stof, dampen of andere schadelijke stoffen. Dit kan leiden tot gehoorschade, huidirritatie, ademhalingsproblemen of andere gezondheidsrisico’s.

Een burn-out in de industrie heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken medewerker, maar ook voor de productiviteit, de kwaliteit en de veiligheid.

In 2022 had 18% van de werknemers in de industrie burn-out symptomen (TNO).

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is een sector waar veel mensen met kennis en vaardigheden werken. De werkzaamheden in de zakelijke dienstverlening zijn divers en uitdagend, maar ook stressvol en belastend. Werknemers in de zakelijke dienstverlening, zoals adviseurs, accountants, juristen, marketeers of consultants, hebben te maken met:

 • Hoge verwachtingen

Van zichzelf, van de klanten, van de leidinggevenden en van de concurrentie. Ze moeten voortdurend presteren, innoveren, leren en zich aanpassen aan de veranderende markt.

 • Veel verantwoordelijkheid

Voor complexe, belangrijke of risicovolle projecten, opdrachten of zaken. Ze moeten vaak zelfstandig, creatief en oplossingsgericht werken, met weinig begeleiding of feedback.

 • Weinig controle

Over de planning, de werkdruk, de werktijden of de werkplek. Ze moeten vaak reizen, overwerken, thuiswerken of op locatie werken, met weinig balans tussen werk en privé.

 • Emotionele belasting

Door de omgang met vele partijen, die soms ontevreden, ongeduldig, onredelijk of agressief kunnen zijn wordt veel weerstand en druk ervaren.

Een burn-out in de zakelijke dienstverlening heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken medewerker, maar ook voor de klanttevredenheid, de kwaliteit en de reputatie.

In 2022 had 17% van de werknemers in de zakelijke dienstverlening burn-out symptomen (TNO).

Vervoer en communicatie

In de vervoer- en communicatiesector werken veel mensen met snelheid en service, waar de tijdsdruk hoog is en de burn-out klachten vaak voorkomen. De werkzaamheden zijn divers en dynamisch, maar ook stressvol en belastend. Werknemers zoals chauffeurs, koeriers, postbezorgers, telefonisten of callcentermedewerkers, hebben te maken met:

 • Hoge tijdsdruk

Door de strakke deadlines, de snelle levering, de hoge frequentie of de lange duur van de werkzaamheden.

 • Verkeersdrukte

Files, vertragingen, ongelukken, weersomstandigheden of wegwerkzaamheden.

 • Klantcontact

De omgang met klanten, opdrachtgevers, leveranciers of andere partijen, die soms ontevreden, ongeduldig, onredelijk of agressief kunnen zijn.

 • Weinig autonomie

Door de afhankelijkheid van de planning, route, instructies, apparatuur of de systemen.

 • Onregelmatige of lange werktijden

Door de wisselende diensten, overuren, nacht- of weekendwerk.

Een burn-out in de vervoer- en communicatiesector heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken medewerker, maar ook voor de veiligheid, de kwaliteit en de klanttevredenheid.

In 2022 had 16% van de werknemers in de vervoer- en communicatiesector burn-out symptomen (TNO).

Herkenbaar?

Dan is nu het moment om je (loop)baan te herijken en andere mogelijkheden te onderzoeken!!

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?