OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Hoe zelfinzicht je team sterker maakt

Hoe zelfinzicht je team sterker maakt

Zelfinzicht

Zelfinzicht van teamleden is een belangrijke groeivoorwaarde voor elke onderneming.

Het betekent dat teamleden goed weten wat hun (onderlinge) sterke en zwakke punten

zijn en wat de drijfveren zijn. Als teamleden elkaar goed kennen en begrijpen, kunnen

ze beter samenwerken, elkaars kwaliteiten benutten en elkaars valkuilen opvangen.

Het is essentieel voor teambuilding.

De juiste werkzaamheden voor de juiste persoon

Eén van de doelen van zelfinzicht en teaminzicht is dat je beter kunt bepalen welke werkzaamheden het beste passen bij welke persoon. Door rekening te houden met de gedragsstijlen, kernwaarden en competenties van je teamleden, kun je de taken en rollen

zo verdelen dat iedereen optimaal kan presteren en groeien.

Rode mensen

Deze mensen zijn geschikt voor werkzaamheden die veel initiatief, leiderschap en innovatie vereisen. Ze kunnen goed omgaan met complexe en uitdagende situaties, waarin ze snel en doortastend moeten handelen. Rode mensen zijn minder geschikt voor werkzaamheden die veel routine, details en geduld vragen. Ze kunnen zich snel vervelen of gefrustreerd raken als ze te veel regels of beperkingen ervaren.

Groene mensen

Deze mensen zijn geschikt voor werkzaamheden die veel samenwerking, ondersteuning en zorgzaamheid vereisen. Ze kunnen goed omgaan met mensen en relaties, waarin ze empathisch en loyaal moeten zijn. Groene mensen zijn minder geschikt voor werkzaamheden die veel verandering, confrontatie of competitie vragen. Ze kunnen zich snel onzeker of overweldigd voelen als ze te veel druk of conflicten ervaren.

Gele mensen

Deze mensen zijn geschikt voor werkzaamheden die veel creativiteit, enthousiasme en variatie vereisen. Ze kunnen goed omgaan met ideeën en mogelijkheden, waarin ze inspirerend en motiverend moeten zijn. Gele mensen zijn minder geschikt voor werkzaamheden die veel structuur, analyse of kritiek vragen. Ze kunnen zich snel verveeld of ontmoedigd voelen als ze te veel routine of beperkingen ervaren.

Blauwe mensen

Deze mensenzijn geschikt voor werkzaamheden die veel nauwkeurigheid, kwaliteit en logica vereisen. Ze kunnen goed omgaan met feiten en cijfers, waarin ze deskundig en perfectionistisch moeten zijn. Blauwe mensen zijn minder geschikt voor werkzaamheden die veel emotie, improvisatie of risico vragen. Ze kunnen zich snel gespannen of ontevreden voelen als ze te veel onduidelijkheid of fouten ervaren.

Het belang van elkaar aanvullen

Een ander doel van zelfinzicht en teaminzicht is dat je beter kunt zien hoe je elkaar kunt aanvullen in je team. Door de verschillen in gedragsstijlen, kernwaarden en competenties te waarderen en te benutten, kun je de kracht van je team vergroten en de zwaktes van je team verminderen. We geven 2 voorbeelden.

Rood en Groen

Rode mensen kunnen groene mensen helpen om meer assertief, proactief en zelfverzekerd te worden. Ze kunnen hen stimuleren om meer uitdagingen aan te gaan en meer risico’s te nemen. Groene mensen kunnen rode mensen helpen om meer vriendelijk, geduldig en gevoelig te worden. Ze kunnen hen leren om meer rekening te houden met de behoeften en

gevoelens van anderen.

Geel en Blauw

Gele mensen kunnen blauwe mensen helpen om meer spontaan, flexibel en optimistisch te worden. Ze kunnen hen inspireren om meer creatief te denken en meer plezier te hebben. Blauwe mensen kunnen gele mensen helpen om meer georganiseerd, nauwkeurig en kritisch te worden. Ze kunnen hen leren om meer feitelijk te handelen en meer kwaliteit te leveren.

Conclusie

Zelfinzicht is cruciaal voor een team. Door jezelf en je teamleden beter te kennen en te begrijpen, kun je beter samenwerken, elkaars kwaliteiten benutten en elkaars valkuilen opvangen. Door rekening te houden met gedragsstijlen en competenties, kun je de werkzaamheden beter afstemmen op de juiste persoon en het belang van elkaar aanvullen inzien. Zo maak je je team sterker en succesvoller.

Wil je ook weten welke gedragsstijlen en competenties jouw teamleden hebben?

Of ook weten of jouw teamleden wel het werk doen dat bij ze past?

Wil je ook weten waar je teamleden elkaar kunnen aanvullen?

Of ook weten wat je mist in je team?

Neem dan contact met ons op.

We helpen je graag verder.

http://www.leeflangvs.nl/sales

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?