OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

De toekomst van werk

De toekomst van werk

Toekomst van werk

Werk is een essentieel onderdeel van ons leven. Het geeft ons niet alleen een inkomen,

maar ook een identiteit, een doel, een gemeenschap en een vorm van zelfexpressie.

Maar hoe zal werk er uit zien in de toekomst? Welke factoren zullen het werk beïnvloeden

en veranderen? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden en aanpassen?

We bespreken vijf aspecten die een grote invloed hebben op het werk:

maatschappelijk, economisch, technisch, milieu en kunstmatige intelligentie.

Maatschappelijke veranderingen

Het werk zal meer divers en inclusief worden, omdat er meer mensen met verschillende achtergronden, culturen, leeftijden, geslachten, seksuele oriëntaties, religies, handicaps

en perspectieven zullen deelnemen aan het werk. Het werk zal ook meer ethisch en verantwoord worden, omdat er meer aandacht zal zijn voor de sociale, morele en politieke gevolgen van het werk voor de individuen, de gemeenschappen en de samenleving.

Een voorbeeld van een verandering is dat er meer interculturele en interdisciplinaire samenwerking en dialoog zal zijn op het werk, en dat er meer transparantie en verantwoording zal zijn over het werk.

Economische veranderingen

Het werk zal meer dynamisch en competitief worden, omdat er meer veranderingen, uitdagingen, kansen en bedreigingen zullen zijn in de markt, de klanten, de concurrenten

en de trends. Het werk zal ook meer flexibel en onzeker worden, omdat er meer variatie, aanpassing en innovatie zal zijn in het werk, en omdat er minder garantie, stabiliteit en zekerheid zal zijn over het werk.

Een voorbeeld van een verandering is dat er meer ondernemerschap en zelfstandigheid

zal zijn op het werk, en dat er meer projectmatig, tijdelijk en freelance werk zal zijn.

Technische veranderingen

Het werk zal meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden, omdat er meer taken, processen, functies en diensten zullen worden uitgevoerd door machines, software, robots

en kunstmatige intelligentie. Het werk zal meer geavanceerd en complex worden, omdat

er meer mogelijkheden, efficiëntie, kwaliteit en veiligheid zullen zijn in het werk, en omdat

er meer kennis, vaardigheden, methoden en tools zullen worden vereist voor het werk.

Een voorbeeld van een verandering is dat er meer online en op afstand zal worden gewerkt,

en dat er meer bijscholing, omscholing en levenslang leren zal zijn op het werk.

Milieu gerelateerde veranderingen

Het werk zal meer duurzaam en circulair worden, omdat er meer bewustzijn, zorg en actie

zal zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van het milieu. Het werk zal ook meer ecologisch en klimaatvriendelijk worden, omdat er meer rekening zal worden gehouden met de impact, de normen, de maatregelen en de kansen van het werk voor het milieu.

Een voorbeeld van een verandering is dat er meer groene en circulaire economieën en sectoren zullen zijn, en dat er meer milieuvriendelijke en energiezuinige producten, diensten

en processen zullen zijn.

Kunstmatige intelligentie gerelateerde veranderingen

Het werk zal meer samenhangen met kunstmatige intelligentie, omdat er meer interactie, integratie, coördinatie en afhankelijkheid zal zijn tussen mensen en kunstmatige intelligentie. Het werk zal ook beïnvloed worden omdat er meer vervanging, verbetering, transformatie en creatie zal zijn van het werk door kunstmatige intelligentie.

Een voorbeeld van een verandering is dat er meer hybride en intelligente teams, systemen, producten en diensten zullen zijn, en dat er meer nieuwe en onbekende taken, functies, sectoren en domeinen zullen zijn.

Dit zijn slechts enkele van de te verwachten veranderingen. Er zijn meer veranderingen die mogelijk of waarschijnlijk zijn in de toekomst van werk. Het is daarom belangrijk om niet alleen te kijken naar het heden, maar ook naar de toekomst.

Hoe kunnen we ons werk zo vormgeven dat het aansluit bij de veranderende wereld?

Hoe kunnen we ons werk zo uitvoeren dat het bijdraagt aan de verbetering van de wereld? Hoe kunnen we ons werk zo ervaren dat het ons gelukkig maakt?

Zie jij toekomst in je eigen huidige werk?

We leven in een tijdperk van verandering, waarin de wereld van werk voortdurend evolueert.

Nieuwe technologieën, markten, klanten en concurrenten creëren nieuwe kansen, maar ook bedreigingen en nieuwe uitdagingen.

Hoe zorg je ervoor dat jouw werk relevant, interessant en lonend blijft in de toekomst?

Wees de verandering vóór

Maak een plan om niet voor verrassingen te komen staan, doe het volgende:

  • Ik blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in mijn vakgebied, en ik leer nieuwe vaardigheden en kennis die mijn werk verbeteren of vernieuwen.
  • Ik zoek naar mogelijkheden om mijn werk te diversifiëren of te innoveren, en ik neem deel aan projecten, cursussen of netwerken die mijn werk verrijken of uitbreiden.
  • Ik vraag om feedback, begeleiding of ondersteuning om mijn werk te optimaliseren of aan te passen.
  • Ik evalueer regelmatig mijn werk en mijn carrièredoelen en sta open voor omscholing of een carrièreswitch.
  • Ik ben proactief en flexibel en geloof dat de toekomst van werk niet alleen wordt bepaald door de omgeving, maar ook door de houding die ik heb.

Niet voorbereid

Als je niet vooruit denkt dan dreigen de volgende risico’s werkelijkheid te worden:

  • Ik kan mijn werk verliezen of minder verdienen als mijn werk wordt geautomatiseerd, gedigitaliseerd of uitbesteed.
  • Ik kan mijn werk saai of frustrerend vinden als mijn werk niet meer aansluit bij mijn passies, talenten of doelen.
  • Ik kan mijn werk stressvol of ongezond vinden als mijn werk niet meer past bij mijn levensstijl, waarden of behoeften.
  • Ik heb niet tijdig een eigen plan gemaakt en het is alsof ik nu in het plan van een ander zit.

Onderneem dus nu actie om toekomst in jouw huidige werk te blijven zien en te creëren.

En denk ook eens na of het wellicht tijd wordt om je (loop)baan te herijken en andere mogelijkheden te onderzoeken!!!!!!!

LEES MEER
Geen berichten meer