OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

De redenen om te blijven hangen in een baan die je ongelukkig maakt

De redenen om te blijven hangen in een baan die je ongelukkig maakt

oudere werknemers

Er zijn verschillende redenen waarom mensen blijven hangen in hun baan tegen hun zin:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Financiële zekerheid
 • Gewoonte
 • Angst voor verandering

Gebrek aan zelfvertrouwen

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan veroorzaakt worden door:

 • Leeftijd
 • Negatieve feedback van je leidinggevende of collega’s
 • Negatief praten over jezelf door jezelf te vergelijken met anderen
 • Moeite hebben met het omgaan met kritiek of fouten
 • Onzekerheid over je vaardigheden, kennis of ervaring
 • Onbegrip van de omgeving, bijvoorbeeld door een gebrek aan steun en waardering

Leeftijd

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij onzekerheid. Het gevoel om niet meer mee kunnen met de jongere generatie, de technologie, de markt of de organisatie kan sluimerend tot onzekerheid gaan leiden. Oudere werknemers missen binnen organisaties regelmatig de waardering of erkenning voor hun ervaring en kennis. En als dan éénmaal de stap is genomen om de arbeidsmarkt te verkennen dan bevordert de leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties nou ook niet echt het zelfvertrouwen.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijd staat bovenaan het lijstje van factoren die de kans op werk beïnvloeden. Vooringenomenheid en stereotypering leiden tot vele vooroordelen over “de” senioren.

Het percentage afwijzingen is hoog, alsof de krapte op de arbeidsmarkt niet bestaat.

We bezondigen ons er massaal aan, vaak zonder het te beseffen, eigenlijk als een gewoonte.

In het beginstadium van je carrière worden je kansen gebaseerd op opleiding, tests en resultaten. Maar voor senioren wordt dit ineens gebaseerd op vooroordelen en stereotypen.

En niemand vindt dat gek of irrationeel.

Van vooroordelen naar waarden

De vooringenomenheid en stereotypering strookt niet met de praktijk:

 • Minder efficiënt

Oudere werknemers zijn mogelijk iets trager maar blinken uit in nauwkeurigheid en veiligheid. Sterker nog, ze blijken vaak productiever dan jongere collega’s. Hun ervaring, expertise en evenwichtige kijk op zaken maken hen waardevolle mentoren. Bovendien gaan ze bedreven om met sociale conflicten.  

 • Minder energiek

De motivatie van oudere werknemers blijft onverminderd. Gezondheid en ervaring blijken betere indicatoren voor taakgeschiktheid dan leeftijd, zelfs bij fysiek werk. Bovendien blijven kennis en expertise, die cruciaal zijn voor werkprestaties, toenemen, zelfs na het bereiken van hoge leeftijd.

 • Minder flexibel

Oudere werknemers zijn niet minder bereid tot verandering, ze zijn zelfs beter in het aanleren van detailgerichte taken en in het oplossen van complexe problemen. Ook op latere leeftijd zijn eigenschappen als gedrevenheid en nieuwsgierigheid aanjagers voor het verwerven van nieuwe vaardigheden.  

 • Minder rendement

In de praktijk blijkt dat wanneer werkgevers eenmaal een ervaren werknemer hebben aangenomen, ze vaak meer van deze werknemers in dienst willen nemen. Oudere werknemers tonen een sterke loyaliteit aan hun werkgever. Ze zijn geen jobhoppers die snel naar een andere werkgever overstappen voordat de investering rendeert.  

 • Minder stressbestendig

Oudere werknemers zijn meer tevreden met hun werk dan jongere collega’s.

Ze beschikken over geduld en ervaring, wat hen in staat stelt de context beter te begrijpen, de tijdelijkheid van uitdagingen in te zien en stress effectief te hanteren.

 • Een bron van overmatige ziektekosten

Oudere werknemers blijken net zo gezond te zijn als hun jongere collega’s. Sterker nog, ervaren werknemers van 55 jaar en ouder vallen opmerkelijk weinig uit. In de praktijk blijkt dat zij zich minder vaak ziekmelden dan hun jongere collega’s.

Niet één van de stereotypen over oudere werknemers houdt dus stand.

Samengevat, wat maakt ouderen waardevolle werknemers

Onze hersenen bezitten een opmerkelijke veerkracht en blijven zich ontwikkelen, zelfs naarmate we ouder worden. Ons brein vormt in de loop der jaren steeds meer verbindingen en kunnen we onze cognitieve functies blijven verbeteren. Dit resulteert in een dieper begrip van complexe situaties. Een brein met meer levenservaring is beter in staat om patronen te herkennen en verbanden te leggen tussen zintuiglijke signalen en emoties. Bovendien blijkt uit onderzoek dat oudere werknemers zeer loyaal zijn, weinig uitvallen, juist onder druk hun hoofd koel weten te houden en waardevolle mentoren en intervisiepartners zijn.

Mensen waar je op kunt bouwen dus.

De ogen van werkgevers gaan nu eindelijk toch open

Er is een tekort aan personeel, er zijn veel vacatures. De kennis en expertise van de oudere werknemer is cruciaal in de opleiding en coaching van nieuwe (jongere) medewerkers.

De bewustwording bij werkgevers is in gang gezet. Wordt er geen gebruik van de stabiliteit, kennis en expertise van de oudere werknemer dan zullen deze competenties weglekken met alle gevolgen voor de productiviteit, de loyaliteit en de toekomstbestendigheid.

Het wordt duidelijk, de balans “jonger/ouder” is van cruciaal belang.

Realiseer je hoeveel waarde je hebt als je op leeftijd bent.

Realiseer je dat de arbeidsmarkt dit nu nodig heeft en daar meer en meer voor open staat.

Pak nu jouw kans.

Laten we samen vaststellen wat jouw specifieke toegevoegde waarde is.

En de baan vinden die bij je past.

Doe nu DE CARRIÈREPUZZEL.

LEES MEER