OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

Dashboard als voorwaarde voor een sterk team

Dashboard als voorwaarde voor een sterk team

Een dashboard is de visuele weergave van de belangrijkste informatie dat je team nodig heeft om de doelen te bereiken. Het geeft in één oogopslag een overzicht van de teamprestaties.

Een dashboard laat zien wat er goed gaat en wat er beter kan binnen je team en maakt het team bewust van de impact die ze hebben op de organisatie. Het team kan op deze manier de juiste prioriteiten stellen en de juiste acties ondernemen.

Het proces naar een bruikbaar dashboard voor je team

Bepaal de strategie voor je team

Strategie is de basis voor het dashboard. Het geeft het kader voor de metingen en het bepaalt waarom het team doet wat het doet, en wat het wil bereiken. De strategie wordt bepaald door de kernwaarden, de missie en de visie (zie onze blogs over strategie).

Bepaal de kritische succesfactoren (KSF’s) voor je team

De KSF’s zijn de essentiële activiteiten van je team om de strategie te realiseren.

Ze bepalen wat je team moet doen om uiteindelijk de doelstellingen te halen en geven je team de inhoud en de structuur voor de metingen.

Om de KSF’s te bepalen, kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat zijn de belangrijkste processen in je team die je moet beheersen?
  • Wat zijn de belangrijkste competenties in je team die je moet blijven ontwikkelen?
  • Wat zijn de belangrijkste middelen die je moet inzetten in je team?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s voor je team die je moet beheersen?

Bepaal de doelstellingen voor je team

De doelstellingen zijn de resultaten die je team moet behalen om de KSF’s te realiseren.

De doelstellingen geven je team de indicatoren en de streefwaarden voor de metingen.

Om de doelstellingen te bepalen, kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat zijn de uitkomsten die je team moet bereiken voor elke KSF?
  • Hoe kun je deze uitkomsten kwantificeren en kwalificeren?
  • Hoe kun je deze uitkomsten vergelijken met een referentie of een norm?

Vervolgens maak je elke doelstelling SMART:

 • Specifiek: duidelijk en slechts voor één uitleg te interpreteren
 • Meetbaar: gegevens zijn beschikbaar om het resultaat te meten
 • Acceptabel: dit betekent commitment van het team
 • Realistisch: een doelstelling gaat gepaard met realistische acties
 • Tijdgebonden: de periode waarover gemeten wordt is afgebakend

Bepaal de meetinstrumenten (KPI’s)

Dit zijn de instrumenten die je team gebruikt om de doelstellingen te meten en te monitoren.

Ze zijn de kern van het dashboard en geven de data en de visualisaties voor de metingen.

Om de KPI’s te bepalen, kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat zijn de relevante data die je team nodig heeft om de doelstellingen te meten?
  • Hoe kun je deze data verzamelen, verwerken en analyseren?
  • Hoe kun je deze data presenteren, visualiseren en interpreteren?
  • Hoe kun je deze data gebruiken om de teamprestaties te verbeteren?

Bepaal de acties naar aanleiding van de metingen

De acties zijn het gevolg van de interpretatie van de data uit het dashboard. Het geeft je team feedback voor het maken van de verbeterplannen.

Om de acties te bepalen, kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat zijn de belangrijkste inzichten dat je team heeft opgedaan uit de metingen?
 • Wat zijn de sterktes en de zwaktes van je team?
 • Wat zijn de kansen en de bedreigingen voor je team?
 • Wat zijn de acties die het team wil ondernemen om zich te versterken en te verbeteren?


Wat zijn de risico’s als je geen dashboard hebt voor je team?

Hier zijn enkele gevolgen:

 • Geen duidelijk beeld van de strategie en de doelen van het team
 • Geen inzicht in de prestaties en de knelpunten van het team
 • Geen basis voor de prioritering en besluitvorming voor het team
 • Geen inzicht in de successen en verbeterpunten van het team
 • Niet de juiste dingen doen !!

Het is een team dat je niet wilt hebben.

Een dashboard is een noodzaak.

Wil jij ook dat jouw team de juiste dingen doet en de doelstellingen haalt?

Heb jij nog geen dashboard?

Neem dan contact met ons op.

We helpen je graag verder.

WWW.LEEFLANGVS.NL/SALES