OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

De redenen om te blijven hangen in een baan die je ongelukkig maakt

De redenen om te blijven hangen in een baan die je ongelukkig maakt

fear for change

Er zijn verschillende redenen waarom mensen blijven hangen in hun baan tegen hun zin:

 • Angst voor verandering
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Financiële zekerheid
 • Gewoonte

Angst voor verandering

Angst voor verandering is een veelvoorkomend gevoel dat verschillende oorzaken kan hebben. Enkele redenen zijn:

 • Onzekerheid over de nieuwe situatie of de gevolgen ervan
 • Verlies van controle, stabiliteit of comfort
 • Angst om te falen, fouten te maken of bekritiseerd te worden
 • Weerstand om los te laten of afscheid te nemen van het oude
 • Gebrek aan vertrouwen in eigen vaardigheden

Onzekerheid over de nieuwe situatie of de gevolgen ervan

Dit is een normale reactie op verandering, maar het is veelal niet terecht of realistisch.

De nieuwe situatie of de gevolgen daarvan zijn:

 • Veelal niet zo slecht of bedreigend als men denkt of vreest
 • Niet definitief of onveranderlijk, maar kunnen worden aangepast of verbeterd
 • Niet onvoorspelbaar, maar hebben overeenkomst of continuïteit met de oude situatie
 • Niet onvermijdelijk of onvermijdbaar, maar kunnen worden beïnvloed of gecontroleerd door eigen acties of beslissingen

Onzekerheid kan worden verminderd door de nieuwe situatie of de gevolgen ervan te onderzoeken, te begrijpen, te accepteren en te omarmen.

Verlies van controle, stabiliteit of comfort

Dit is een andere mogelijke oorzaak van angst voor verandering. Ook deze redenen zijn vaak onterecht of onrealistisch. De verandering:

 • Biedt juist meer controle, stabiliteit of comfort op de lange termijn, ook al lijkt dat niet zo op het eerste gezicht
 • Is niet zo radicaal of ingrijpend als men denkt of vreest, maar bouwt voort op bestaande structuren, processen of routines
 • Is niet zo onverwacht of ongewenst als men denkt of vreest, maar sluit juist aan bij de behoeften, wensen en doelen
 • Is niet zo eenzaam of isolerend als men denkt of vreest, maar creëert vaak juist meer verbinding en betrokkenheid

Verlies van controle, stabiliteit of comfort kan worden overwonnen door de verandering te zien als een kans om te leren, te groeien, te innoveren of te verbeteren.

Angst om te falen, fouten te maken of bekritiseerd te worden

Dit is een volgende mogelijke oorzaak van angst voor verandering. Ook deze redenen zijn vaak onterecht of onrealistisch. Fouten maken is:

 • Menselijk en onvermijdelijk, en het betekent niet dat men incompetent of waardeloos is
 • Een kans om te leren, te groeien en te verbeteren, en het stimuleert de creativiteit
 • Geen teken van zwakte, maar van moed en bereidheid om risico’s te nemen
 • Niet hetzelfde als mislukken, en het betekent niet dat men moet opgeven of geen nieuwe kansen zal krijgen

Angst om te falen, fouten te maken of bekritiseerd te worden kan worden overwonnen door de angst te erkennen en te accepteren, de fouten te analyseren en te corrigeren, de positieve aspecten of lessen te zien, en vooral de zelfkritiek te verminderen.

Weerstand om los te laten of afscheid te nemen van het oude

Dit is de volgende oorzaak van angst voor verandering. Ook hier weer vaak onterecht of onrealistisch. De oude situatie is:

 • Niet altijd beter of waardevoller dan het nieuwe, en het kan soms verouderd, ineffectief of schadelijk zijn
 • Niet onvervangbaar of uniek, en kan vervangen worden door het nieuwe
 • Niet altijd vertrouwd of comfortabel, en het kan soms saai, beperkend of frustrerend zijn
 • Niet altijd stabiel of zeker, en het kan soms veranderen of verdwijnen

Weerstand om los te laten of afscheid te nemen van het oude kan worden overwonnen door het oude te waarderen en te respecteren, maar ook te erkennen dat het niet perfect of eeuwig is.

Gebrek aan vertrouwen in eigen vaardigheden

Dit is een andere mogelijke oorzaak van angst voor verandering.

Dit is onterecht of onrealistisch omdat:

 • Je al veel kennis en vaardigheden hebt die je kunt gebruiken in de nieuwe situatie
 • Je al veel uitdagingen hebt overwonnen en successen behaald in het verleden
 • Je al veel potentieel en talent hebt om te leren, te groeien en te verbeteren
 • Je al veel invloed en autonomie hebt om je eigen doelen en acties te bepalen

Gebrek aan vertrouwen in eigen vaardigheden kan worden overwonnen door jezelf te waarderen en te erkennen, je sterke punten en verbeterpunten te identificeren, jezelf uit te dagen en te belonen.

En vooral jezelf te vergelijken met je eigen normen en niet met die van anderen.

Samenvatting

Angst voor verandering kan leiden tot stress en zorgen.

Het vermijden van verandering kan echter nog veel grotere gevolgen hebben.

Het kan je persoonlijke- of professionele groei en je geluk belemmeren.

Je ziet dat de redenen die je mogelijk hebt voor angst voor verandering makkelijk te weerleggen zijn.

Waarom dan blijven hangen in een baan tegen je zin.

Realiseer je hoeveel waarde je hebt.

Durf de stap te maken.

Laten we samen vaststellen wat jouw specifieke toegevoegde waarde is.

En de baan vinden die bij je past.

Doe nu DE CARRIÈREPUZZEL.

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?