DE SALESPUZZEL

Ondernemingen en organisaties moeten commerciële resultaten behalen voor hun bestaansrecht. LVS begeleidt en adviseert mensen en afdelingen om gewenste resultaten te behalen. De focus ligt op authenticiteit, persoonlijke verkoopkracht en het pragmatisch behalen van salesresultaten. De methode, genaamd DE SALESPUZZEL, bestaat uit workshops die individueel gevolgd kunnen worden. De workshops stimuleren zelfinzicht, intrinsieke motivatie en toepassing van kennis in de praktijk.

DE CARRIÈREPUZZEL

DE CARRIÈREPUZZEL is bedoeld voor mensen die een beroepsopleiding willen volgen, een carrièrekeuze overwegen of een carrièreverandering nastreven. Met zelfinzicht leidt de workshop naar passende studies, beroepen en bedrijfsculturen. Het bevordert keuzes gebaseerd op passie en inzicht voor werkgeluk en gezondheid. De workshop duurt een dagdeel en omvat voorbereiding, zelfinzicht, beroepsselectie, invloed op succes, cultuurmatch, actieplan en nazorg.

VRAGEN?